Denne siden samler felles sider som kan brukes inn i andre sider.

slik at ikke alle trenger å skrive hver sin versjon av de samme tingene.

Dette er konkrete ting som man vil trenge å preppe uanset hendelse.

  • Matlager
  • Vannlager
  • Vann, Rensing av
  • Brannsikring
  • Konservere mat
  • Bilen
  • Bug out bag
  • Bug out location
  • Lage mat uten strøm
  • Varme huset uten strøm