Vann: lagring av

Vann er en vare et hvert hjem bør lagre i det minste en viss mengde av. DSB anbefaler å ha vann for hele husstanden for 3 dager lagret. Vanligvis beregner man ca. 4 liter/dag/person. En familie på fire trenger dermed 48 liter vann lagret for å følge statlige råd. Avhengig av om man har tilgang på andre vannkilder kan det være fornuftig med et større lager enn dette.

Vannlagring.jpg

Vanndunker koster ikke stort. Biltemas 20-litersdunker koster 79,90 og kan stables to i høyden. Forsvarets vanndunker kan kjøpes for en 50-lapp på finn.no. Om man vil virkelig ta den helt ut kan man kjøpe ubrukte IBC-tanker (1000 liter) for 1000-1500 kr.

Vann kan i prinsipp lagres i årevis, om det står kjølig, mørkt og oppbevares i rene, tette beholdere. I realiteten er det ikke å anbefale å lagre vann så lenge, men om vannet er lagret i HDPE-plastdunker beregnet på mat bør man kunne nøye seg med å skifte vannet en gang i året.

Ved dårlig eller usikker vannkvalitet kan et par dråper ren klorin tilsettes per liter vann. Omtrent 2,5 ml klorin holder til en 25 liters dunk.

VIKTIG: Klorin er ustabilt. Dvs at det brytes ned over tid. Dersom man bruker gammel klorin må man derfor øke doseringen. Det skal lukte svakt av klor en halvtime etter behandlingen.

Når du skifter vannet kan du rengjøre dunkene samtidig for å fjerne evt. biofilm eller algevekst.

Da kan du bruke:

  • en klorløsning (1:200) og skyll dunkene til det ikke lukter klor av dem.
  • en eddikløsning av vann og 35% eddik i forholdet 1:20
  • natriumperkarbonat (tabletter selges på bl.a Jula og er ment for å rense vanntanker i bobiler)
  • hydrogenperoksid
  • natriumbikarbon